Vapor Phase

המכונה מאפשרת הלחמה אפילו את הכרטיסים המורכבים.

הפחתת עלויות הייצור על ידי הפחתת צריכת הנוזלים באמצעות מערכת שחזור אדים ייחודית.

החזר השקעה מהיר וקיבולת גבוהה לייצור מעורב.

אווירה אינרטית ללא שימוש בגז חנקן.

פיצוי על תנודות לחץ במיכל.

דלתא טמפרטורה שאין להשוות לטכנולוגיות אחרות בכל אזור העבודה.

צריכת אנרגיה מופחתת.

אפשרות הלחמת כרטיסים בפורמט גדול בתפוסת שטח מינימאלית.

מתאים לתיקונים.

הבטחת איכות מיטבית הודות ל:

אווירה האינרטית הנובעת מהנוזל בשימוש.

דלתא טמפרטורה שאין דומה לה על פני כל הרכיב.

אין שגיאת טיפול אפשרית במהלך המחזור.

עוד בקטגורייה

צרו
קשר

נשמח לעזור בכל שאלה