Qualmark תאים לבדיקת LIFE מואצת מאד

תאי HALT הפופולריים ביותר בתעשייה

(Highly Accelerated Life Testing)

  • 100°C- ל 200°C, בקצב של עד 100°C לדקה
  • שילוב מחזוריות בטמפרטורה קיצונית
  • אפשרות לתאים ללא חנקן
  • מערכת HALT ניידת למעבדות קטנות וניסויים

כיום Qualmark היא חלק מESPEC North America ובכך הגדלנו את מבחר התאים הרחב ממילא.

תאי בדיקת LIFE מואצת (HALT) בשילוב טמפרטורה מחזורית קיצונית עם ויברציות/הלם חוזרות כדי להגיע לבדיקות אמינות המואצות ביותר.

הטכנולוגיה התקדמה מתא הלם תרמי פשוט עם שולחן רטט ושליטה עצמאית למערכת HALT/HASS משולבת.

תאי Qualmark ידועים כמובילים בשוק מאז הצגת הטכנולוגיה בתחילת שנות התשעים.

הטכנולוגיה מספקת את המאמצים הקיצוניים הדרושים למציאת פגמים שלא נמצאו בשיטות המסורתיות.

צרו
קשר

נשמח לעזור בכל שאלה