Electro Chemical Migration מערכת AMI

זיהוי אלקטרומגרציה בדיוק גבוה

בדיקת אלקטרומגרציה על ידי מדידה רציפה תוך הפעלת מתח בתנאי טמפרטורה ולחות גבוהים.

מעולה לאיתור זליגות

פונקציית ה Leak-touch מאתרת זליגת יונים במרווחי מיקרו שניות.

עצירת מתח מיידית באיתור זליגה.

ללא הפרעות באספקת מתח באמצעות סורק ייעודי

הסורק הייעודי של ESPEC מבטיח מניעת הפרעות באספקת המתח.

מערכת בדיקות אלקטרומגרציה בדיקות אלקטרו מיגרציה Electrochemical Migration Evaluation System

אינטראקציה עם תאי בדיקת הסביבה

מאפשר מדידה מדויקת ומפיקה את המיטב משימוש בתא.

כושר בידוד מדויק

מדידה בטווח של 1X106-3×1013Ω

בקצה הכבל במרחק של 3 מטר (לפי תקן AMI-025-P)

Stress voltage יציב

ערוץ אחד עם ספק כוח אחד מונע כל השפעה של ירידת מתח על ידי דליפה בערוצים אחרים.

לכל ערוץ קיים צג מתח אישי על מנת לאבטח את המתח הנכון לכל ערוץ.

ידידותי לסביבה

הרכיבים מותקנים על ידי הלחמה ללא עופרת.

צריכת החשמל מופחתת ב24% בהשוואה לדגם הקודם (למעט פריטים כגון מחשבים ומכשירי מדידה).

צרו
קשר

נשמח לעזור בכל שאלה