מכשיר XRF נישא ידני

ביצוע אנליזות שונות בשטח .
Pocket III
 
  • ביצוע בדיקת תאימות לעמידה בדרישות RoHS
  • אנליזת מינרלים.
  • אנליזת מתכות .
  • אנליזת תכשיטים.
  • אנליזת מתכות למיחזור.
  • אנליזת מתכות כבדות.
  • דפי נתונים
  • מודלPocket III