הלחמה סלקטיבית OPUS 3

גל גאוס מושלם.
OPUS 3
מודלOPUS 3